GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

103 lata wolności, galeria zdjęć z obchodów

   

  Mało jest w kalendarzu Polaka radosnych świąt patriotycznych. Niestety, większość z nich, jak choćby 1 września, to rocznice tragicznych wydarzeń, upamiętnienie krwawych ofiar. Dlatego tak bardzo się cieszę, że 11 listopada na błońskim rynku było nas tak dużo. Wśród tłumnie zgromadzonych mieszkańców byli ci najmłodsi z przedszkoli i szkól, a także najstarsi.

   

  Choć boleśnie dała się odczuć nieobecność naszych drogich kombatantów. Marianna Nowicka, Wiktor Kacprzak, Jerzy Oziemski, Marian Święcki, Tadeusz Misiak, Władysław Tyll i wielu, wielu innych pełnią już wartę honorową gdzieś tam, ponad nami.

  Jak co roku obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w parafii Świętej Trójcy pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Tadeusza Gałeckiego. Następnie wszyscy udaliśmy się na błoński Rynek, gdzie odbyła się część patriotyczna, prowadzona przez ppłk. Dariusza Urbana.

  Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców obecna była pani poseł na Sejm RP Kinga Gajewska i radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Tomaszem Wiśniewskim. Władze powiatowe reprezentował członek zarządu powiatu warszawskiego zachodniego Romuald Reszka.

  Tego dnia wśród wielu pocztów sztandarowych znalazł się jeden szczególny, niesiony przez Bogusława Ziółkowskiego, trzeciego z kolei, a pierwszego po reaktywacji Związku w 1989 r., Przewodniczącego byłej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” byłych Zakładów ZMP „Mera -Błonie”. W asyście były harcerki z ZHR w Błoniu. Był to sztandar tejże, Komisji Zakładowej ufundowany 2 września 1980 r., poświęcony 19 września 1981 r. na uroczystej mszy św. W kościele Św. Trójcy. W stanie wojennym sztandar był internowany przez władze komunistyczne i wywieziony do Warszawy. Odzyskany w 1989 r. Od 2003 r., po upadłości Zakładów znajdował się pod opieką parafii Świętej Trójcy, za co dziękuję ks. proboszczowi Tadeuszowi Gałeckiemu. Teraz trafi do zbiorów Muzeum Ziemi Błońskiej.   

  Jak co roku, nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionego 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego, który oddał salwę honorową po Apelu Pamięci. Była też oczywiście orkiestra OSP pod batutą Jacka Potoła.

  Uroczystość zakończyła się defiladą pocztów sztandarowych, służb mundurowych i pojazdów strażackich, przy ogromnym aplauzie, zwłaszcza najmłodszych.  

  Serdecznie dziękuję wszystkim osobom za przygotowanie uroczystości a mieszkańcom za liczny udział.

  Zenon Reszka

  Burmistrz Błonia

  Galeria zdjęć - fot. Marek Frejnik

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.