GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu - 25.11.2021

  W związku ze znacznym wzrostem przypadków zachorowań na covid-19 oraz potwierdzonymi przypadkami  zachorowań w Urzędzie Miejskim w Błoniu, uprzejmie informujemy że wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu – odbędzie się w trybie zdalnym.

  Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu.

   

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022-2038.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu
  /-/ Tomasz Wiśniewski
   
  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
  /-/ Barbara Wielogórska
   
  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  /-/ Ewa Podyma
   
  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  /-/ Jarosław Uraszewski
   
  Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
  /-/ Grażyna Kościńska
   
  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  /-/ Irena Waśniewska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.