GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dotacje dla właścicieli lasów prywatnych - na rok 2022

    Starosta Warszawski Zachodni informuje o możliwości złożenia przez właścicieli lasów prywatnych wniosku o przyznanie dotacji na rok 2022 na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych lub zniszczonych w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi.

    Wniosek należy złożyć do Starosty Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
    w terminie do dnia 28 października 2021 roku (liczy się data wpływu do starostwa).

    Informacje dotyczące dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 733 72 49, wydzialsrodowiska@pwz.pl

     

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.