GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 14.09.2021

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372)

  na wniosek Burmistrza Błonia

  zwołuję

  XXXV Sesję Rady Miejskiej

  na dzień 14 września 2021 r. na godz. 17:00

  w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B.

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/288/21 z 6 września 2021 r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021
  5. Zamknięcie sesji.

   

  Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.bip.blonie.pl w zakładce: Rada Miejska/Transmisja Sesji.

   

            Przewodniczący Rady

                                                                            /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.