GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok


  Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału
  w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu
  wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

  Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

  Szczegóły w komunikacie poniżej.

  Uwagi do Programu można zgłaszać na formularzu dostępnym on-line oraz do wydruku na stronie https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy
   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.