GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin: marchew jadalna, kukurydza

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Oddział w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
  e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl


  KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

  Województwo: mazowieckie
  Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni

  Agrofag: Połyśnica marchwianka
  Roślina: Marchew jadalna

  Data publikacji komunikatu: 16.05.2016 r.

  Szczegóły:
  Decyzję o sposobie i terminie zwalczania połyśnicy marchwianki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

  Zalecenia:

  Połyśnica marchwianka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Pierwsze pokolenie muchówek pojawia się najczęściej w drugiej dekadzie maja. Larwy pierwszego pokolenia żerując na korzeniach marchwi mogą powodować zamieranie młodych roślin i deformacje-rozwidlenie korzeni. Liście uszkodzonej rośliny przebarwiają się na żółtopomarańczowy kolor. II pokolenie wylatuje na przełomie lipca i sierpnia. Żerowanie larw drugiego pokolenia prowadzi do uszkodzeń korzeni, które łatwo gniją i źle się przechowują.

  Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. odłowieniu na żółtych tablicach lepowych w ciągu kolejnych 3 dni:
  średnio 0,75 - do l szt. muchówki (owad dorosły).
  Przy wykonywaniu zabiegów chemicznych istotna jest wielkość plantacji. Na wielohektarowych uprawach marchwi najwięcej uszkodzonych roślin występuje w pasie brzeżnym, sięgającym do 30 m w głąb plantacji.

   

   

  Agrofag: Ploniarka zbożówka
  Roślina: Kukurydza

  Data publikacji komunikatu:16.05.2016r.


  Plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka.

  Decyzję o sposobie i terminie zwalczania ploniarki zbożówki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

  Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest I pokolenie. Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą. Po 7-14 dniach,
  w okresie rozwijania się 3 –liścia, wylęgają się larwy, które wgryzają się do roślin kukurydzy. Rozwojowi ploniarki zbożówki sprzyjają chłodne wiosny.

  Stwierdzenie 5 lub więcej jaj na 10 roślinach kukurydzy jest sygnałem do wykonania zbiegu zwalczającego. Termin zabiegu przypada na ogół w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia (najpóźniej, gdy długość blaszki  trzeciego liścia będzie równa długości drugiego liścia).
  W rejonach corocznego silnego występowania ploniarki zbożówki zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w powyższym terminie bez prowadzenia analiz na obecność jaj.

  Ograniczyć szkody powodowane przez ploniarkę zbożówkę można także poprzez:
  • wczesny siew kukurydzy
  • prawidłową agrotechnikę (orki i podorywki)
  • zaprawianie nasion

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.