GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji nt. źródeł ciepła

  Ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

  Powoduje to powstanie nowych obowiązków po stronie właścicieli lub zarządców budynków lub lokali.

  Mają oni obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

  • W terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
  • Nie później niż w terminie 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

  Obowiązek składania deklaracji wprowadzony jest od 1 lipca 2021 roku.

  Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można również wypełnić na stronie internetowej pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i obowiązku składania deklaracji dostępne są na stronie Projektu ZONE - Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji

   

  Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego składania deklaracji:

  Kadr z filmu na temat składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła tekst: pierwszego lipca rusza proces składania deklaracji . oznacza to że każdy właściciel, zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji

   

  DRUKI do pobrania

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.