GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza młode osoby niepełnosprawne (w wieku 15-29 lat) z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

  W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać:

  • ze specjalistycznych kursów zawodowych (komercyjnych),
  • z 3-miesięcznego  płatnego stażu, realizowanego w firmach w różnych miejscowościach,
  • z indywidualnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, psychologa,
  • z warsztatów umiejętności miękkich,
  • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
  • z jednorazowego dodatku relokacyjnego na pokrycie kosztów dojazdów do pracy lub zakwaterowania w przypadku zatrudnienia powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
  • ze zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia, spotkania, kursy i staż

   

  Udział w projekcie mogą wziąć:

  • Osoby w wieku 15-29 lat,
  • Zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego,
  • Nie pracujące, nie uczące się stacjonarnie i nie szkolące się,
  • Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Mające motywację do nauki i pracy,
  • Szczególnie zapraszamy osoby z regionu siedleckiego i ostrołęckiego

  Szczegółowa informacja o projekcie (311KB).pdf

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.