GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja o lokalizacji pasieki

                                                                                                     Błonie, dnia 4 maja 2021 r.

  Informujemy rolników, że na terenie wsi  Stare Faszczyce 36 gmina Błonie, stacjonuje pasieka  licząca 40 rodzin pszczelich.

  W związku z powyższym bardzo ważne jest  prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw.

  Szczegóły na stronie internetowej  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  piorin.gov.pl  w zakładce Strona główna  Aktualności pt. „Pamiętajmy o pszczołach”.

  WRGNiOŚ, Urząd Miejski w Błoniu

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.