GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

UWAGA !

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu - POZIOM 1 od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

  W związku z ryzykiem wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10  uprasza się o stosowanie zaleceń mających na celu ograniczenie ich wystąpienia.

   

  Wrażliwe grupy ludności:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

   

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

  Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

   

  Zalecane środki ostrożności:

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
  Zaleca się również:
  - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

   

  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

  Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty) - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10:
  • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
  • zakaz używania dmuchaw do liści.

  Program jest dostępny pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/.

   

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.