GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 10.05.2021

  W dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

   

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie sytuacji po przeprowadzonej rekrutacji w przedszkolach.
  2. Dyskusja w sprawie rozpoczęcia działań w celu utworzenia oddziałów zerowych w szkołach.
  3. Sprawy różne.

   

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                                              /-/ Ewa Podyma

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.