GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych - 15.04.2021

  W dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

  Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

   

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. 
  2. Sprawy różne.

   

  Przewodnicząca Komisji
  /-/ Barbara Wielogórska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.