GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - 13.04.2021

  W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

  Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

  Porządek posiedzenia:

  • Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
  • Sprawy różne.


  Przewodnicząca Komisji
  /-/ Irena Waśniewska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.