GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Uwaga, przypominamy o procedurach dot. załatwiania spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

  Uwaga, przypominamy:

  sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

  • meldunki

  • dowody osobiste

  • akty zgonu

  będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, do godziny. 15.00. tel. 22 725 30 04 :

  meldunki, dowody osobiste: wew. 122

  akty zgonu, urodzenia, małżeństwa: wew. 121

  pozostałe sprawy: wew. 102, 103 (kancelaria)


  W trakcie wizyt w Urzędzie obowiązuje reżim sanitarny, tj. obowiązkowe zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja dłoni, pomiar temperatury.
  Kontakt jest możliwy również za pomocą e-maila lub platformy e-PUAP.
  UWAGA! Będziemy odpisywać tylko na wiadomości e-mail zawierające pełne dane nadawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
  Kontakt e-mail: ratusz@um.blonie.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.