GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja w sprawie przebudowy Targowiska Miejskiego

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Błonie,

  odpowiadając na liczne, mijające się z prawdą, komentarze na forach internetowych dotyczące budowy drogi i planowanej przebudowy Targowiska Miejskiego w Błoniu,

  uprzejmie informuję, że „przedłużenie” ul. Narutowicza jest planowane od 2006 r., zgodnie z ówczesnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu. Podobnie, remont lub kompleksowa przebudowa Targowiska także była przewidywana od wielu lat. Natomiast, nigdy nie było pomysłu likwidacji tego terenu handlowego.

  Poniżej zamieszczam wizualizację przedstawiającą, która i jakiej wielkości część placu targowego zostanie wyłączona z użytkowania od 1 stycznia 2021 r. oraz jaka pozostanie do użytku, aż do rozpoczęcia jego przebudowy. Na kolejnej mapie pokazany jest rzut inwestycji.

  Jednocześnie informuję, że na zaznaczonym terenie zostanie wybudowana droga wraz z nowym parkingiem, odwodnieniem oraz oświetleniem, a koszty w całości pokryje developer, który buduje sąsiadujące budynki wielomieszkaniowe.

  Informuję także, że trwają prace nad projektem przebudowy placu targowego, tak aby w efekcie powstało nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce handlu, częściowo zadaszone, pawilony handlowe oraz możliwość sprzedaży z pojazdów. Jednak do czasu przebudowy będzie ono nadal funkcjonowało na obecnym terenie (bez części wydzielonej pod drogę). Dokumentacja powinna być wykonana do końca tego roku. Realizacja jest uzależniona od możliwości finansowych gminy i dofinansowania zewnętrznego. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, ale decyzji jeszcze nie ma.  

  Powyższe prace spowodowały, że obecne pawilony handlowe na terenie przewidzianym pod budowę drogi i parkingu muszą zostać zlikwidowane do końca tego roku, o czym handlujący byli pisemnie poinformowani już w styczniu 2019 r. Wypowiedzenie umów, zgodnie z prawem, nastąpiło we wrześniu b. r. W umowach był zapis, że w przypadku przebudowy     ul. Narutowicza termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Niezależnie od tego, gmina poinformowała najemców pisemnie z wyprzedzeniem na dwa lata. 

  Jednocześnie informuję, że pawilonów handlowych, stojących na terenie objętym przebudową drogi i parkingu nie można „przenieść” na inną część targowiska z uwagi na konieczność wykonania przyłączy wody, ścieków, energii elektrycznej itp. oraz uzyskania pozwolenia na budowę, co by kolidowało z projektem przebudowy całego targowiska. Obecni właściciele, zgodnie z założeniami, będą mogli ubiegać się o najem nowych pawilonów handlowych po ich wybudowaniu razem z w/w przebudową targowiska.

   

  Zenon Reszka

  Burmistrz Błonia

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.