GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Muzeum Ziemi Błońskiej w sieci

  Muzeum Ziemi Błońskiej otrzymało dotację w ramach programu „Kultura w sieci”.

  Na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury czytamy: „celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci”.

  Dzięki dotacji Muzeum Ziemi Błońskiej mogło zmodernizować i udostępnić swoją stronę internetową, nagrać i udostępnić 2 wywiady w ramach historii mówionej (wywiad z Panią Magdaleną Spasowicz oraz Panem Jerzym Bezpałko) oraz przygotować i nagrać wirtualne oprowadzania i wykłady.

  W tej chwili na stronie internetowej można między innymi obejrzeć:

  • Wideo-wykład Daniela Sukniewicza uwzględniający historię Mazowsza oraz rodu Książąt Mazowieckich.
  • Wirtualne oprowadzanie „XX-lecie międzywojenne z uwzględnieniem krótkiej historii błońskiej Fabryki Zapałek i czasy II Wojny Światowej na Ziemi Błońskiej" prowadzone przez Marlenę Kucharską-Nowotko. Oprowadzanie ma za zadanie przybliżyć wszystkim zainteresowanym najważniejsze wydarzenia w historii powiatu ze szczególnym uwzględnieniem historii samego Błonia od początku do połowy XX wieku tak, aby pełniej zrozumieć cały kontekst historyczny.
  • Wirtualny wykład Huberta Płowika pod tytułem „Przegląd źródeł pisanych do dziejów Błonia XIII-XVIII w. oraz prac historiograficznych” w którym znajdziemy odpowiedź na pytanie: skąd wiemy, jak było? Przybliżono w nim kulisy pracy historyka, zaprezentowano różne rodzaje źródeł, na podstawie których odtwarzany jest obraz przeszłości, a także sylwetki badaczy, którzy dotychczas zajmowali się dziejami Błonia.
  • Wykład „Wokół grodów i kościołów – studium archeologiczne do dziejów ziemi błońskiej”, w którym Jarosław Ilski przedstawił zagadnienia związane z początkiem osadnictwa w najbliższej okolicy Błonia w XIII wieku. Wirtualne oprowadzanie jest przeniesieniem do tego właśnie okresu z jednoczesnym zaprezentowaniem najciekawszych eksponatów wystawy stałej, które są świadectwem kultury materialnej dawnych mieszkańców ziemi błońskiej.

  Pojawi się również wirtualny wykład poprowadzony przez Wiesławę Wideryńską pt. „Barokizacja kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Błoniu i XVII wieczny portret imaginacyjny Konrada II”. Wykład ten będzie stanowił nie tylko gratkę dla historyków sztuki ale również będzie interesującą lekcją dla wszystkich osób zaciekawionych historią jednego z najważniejszych zabytków ziemi błońskiej a nawet całego Mazowsza.

  Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej muzeumblonie.pl i bycia na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami a także do zapoznania się z wyżej wspomnianymi wirtualnymi oprowadzaniami i wykładami umieszczonymi w zakładce publikacje – Muzeum on-line.


   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.