GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 15.10.2020

  W dniu 15 października 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

  Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

  Porządek posiedzenia:
        1.   Przygotowanie projektu wprowadzenia parkometrów na terenie miasta.
        2.   Wyznaczenie miejsc wymagających przebudowy i modernizacji.
        3.   Sprawy różne.

   Przewodniczący Komisji
  /-/ Jarosław Uraszewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.