GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli gminnych

    Na postawie art. 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gminnych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, będą zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych placówek od 3 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 do 10 kwietnia 2020 r. do godz.13.00.


     

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.