GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zalecenia dot. Targowiska miejskiego

  W związku z pytaniami dotyczącymi częściowego funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Błoniu od dnia 24 marca podajemy zalecenia Dyrektora ZUK, którym należy się bezwzględnie podporządkować.

  Jednocześnie Dyrektor ZUK informuje, że targowisko uruchomione będzie częściowo – na wniosek sprzedawców płodów rolnychm sadzonek, żywności itp. i samych mieszkańców. Zamkniętę będą pozostałe stoiska.

  Należy podkreślić, że bardzo ważne jest zaopatrzenie mieszkańców w środki żywności. Działają także inne targowiska, w tym ogromny rynek hurtowy w Broniszach i sklepy spożywcze.

   

  UWAGA!!!!!!

  W celu minimalizacji rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 wszyscy najemcy powierzchni handlowych i użytkownicy Targowiska Miejskiego zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad postępowania:

  • Zachować bezpieczną odległość min 1,5 metra od innych osób.
  • Unikać skupisk ludzi i ograniczyć kontakty z innymi osobami.
  • Myć często i starannie ręce mydłem z wodą lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu min. 60%, w szczególności:
   • przed rozpoczęciem pracy;
   • przed kontaktem z żywnością;
   • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
   • po skorzystaniu z toalety;
   • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
   • po jedzeniu, piciu lub paleniu;
   • po kontakcie z pieniędzmi;

  Zwróć szczególną uwagę aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min 60%)

  W PRZYPADKU PODEJRZENIA KONTAKTU Z OSOBĄ ZARAŻONĄ COVID – 19, ZALECA SIĘ BEZZWŁOCZNY KONTAKT ZE STACJĄ SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNĄ DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO: TEL. 22 733 73 33 LUB 602 472 821

  Edward Ropiak
  Dyrektor ZUK w Błoniu

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.