GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie dot. Targowiska miejskiego

  Targowisko Miejskie w Błoniu od dnia 24.03.2020 r. wznawia ograniczoną działalność.

  Dopuszczamy sprzedaż wyłącznie:

  - warzyw,

  - owoców,

  - produktów ogrodniczych,

  - sadzonek,

  - kwiatów,

  - jajek

  przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

  Sprzedający i kupujący zobowiązani są do przestrzegania ogólnych przepisów sanitarnych jak i poleceń obsługi targowiska.

  Jeżeli zachowamy zasady o których informujemy w ogłoszeniu, targowisko będzie funkcjonowało.

   

  Dyrektor ZUK

  Edward Ropiak

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.