GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

KOMUNIKAT NR 1 BURMISTRZA BŁONIA Z DNIA 11 MARCA 2020R.

  Szanowni Mieszkańcy

  w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w ślad za zaleceniem władz rządowych, uprzejmie informuję, że podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu z dniem 12 marca wszystkich placówek oświatowych zgodnie z opublikowanym już komunikatem.

  Informuję również, że z dniem 12 marca zostają odwołane wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe itp. na terenie gminy Błonie.

  Zaplanowany na dzień 15 marca koncert Big Bandu i uroczystość otwarcia Centrum Sportu z dnia 18 marca oraz Ucztę uliczną – zlot food trucków zaplanowaną w dniach 27-29 marca zostają przełożone. O nowych terminach będziemy Państwa informować.

   

  Zostaje także zawieszona bieżąca działalność Centrum Sportu, Centrum Kultury wraz z filiami w Radzikowie i Bramkach, Muzeum Ziemi Błońskiej, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie wraz z filiami, Klubu Seniora i Dziennego Domu Senior +.

  Uprzejmie proszę mieszkańców o ograniczenie do niezbędbych potrzeb bezpośrednich kontaktów z urzędami administracji państwowej i samorządowej i pozostałymi instytucjami. Na ile to możliwe proszę załatwiać sprawy telefonicznie, mailem lub przez profil zaufany ePuap. Informuję, że kasa Urzędu Miejskiego przy ul. Nowakowskiego również będzie zamknięta - proszę dokonywać wpłat na konto.

   

  Na terenie gminy nie stwierdzono dotychczas przypadku koronawirusa. Pragnę wyrazić przekonanie, że sytuacja wkrótce będzie opanowana i będziemy mogli ponownie uruchomić nasze placówki oświatowe i pozostałe instytucje. Proszę o zachowanie wszelkiej ostrożności, unikanie dużych skupisk ludzkich i stosowanie się do zaleceń odpowiednich służb.

   

  O dalszych decyzjach będę informował na bieżąco.

  Proszę o udostępnianie niniejszego komunikatu.

  Zenon Reszka
  Burmistrz Błonia

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.