GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O B W I E S Z C Z E N I E Zarządu Gminnej Spółki Wodnej BŁONIE z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Błonie” z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów

   

  Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Błonie” zwołuje w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 10:00 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Błonie”, które odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1 b w sali konferencyjnej.

  Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności za rok 2019.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Dyskusja.
  6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwał o wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz planu pracy na rok 2020.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Zarządu
  Sławomir Słowiński

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.