GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja dot. zasad ustalania opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzenia robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu

  W związku z licznymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie związanymi z ustalaniem opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych (wynikającymi  głównie z nieświadomości ludzi w zakresie obowiązujących przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.), udostępniamy informację prawną w tym zakresie

   

  Informacja o zasadach wydobywania piasku, żwiru oraz wykonywania robót geologicznych - plik do pobrania (438,12KB).pdf

  wzór zawiadomienia - plik do pobrania (29KB).doc

   

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.