GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

    Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na szkolenia przygotowującego do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

     

    Szkolenie LGD Kampinos

     

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.