GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

W czwartek 07 kwietnia Placówka Terenowa KRUS w Błoniu wspólnie z OSP w Górnej Wsi oraz MODR w Błoniu w remizie strażackiej OSP Górna Wieś zorganizowała szkolenie oraz kolejną edycję konkursu wiedzy z zakresu BHP

  W czwartek 07 kwietnia  Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Błoniu wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Górnej Wsi  oraz Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w Błoniu  w remizie strażackiej  OSP Górna Wieś  zorganizowała szkolenie oraz kolejną edycję konkursu wiedzy z zakresu BHP pt.: „Pracuj Bezpiecznie”.
  Konkurs jest adresowany do rolników oraz ich rodzin . Jego celem jest upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.     

  Najlepsze wyniki uzyskali:
  I miejsce - Pani Anna Etmanowicz  z miejscowości Bramki
  II  miejsce - Pani Józefa Poboży  z miejscowości  Żukówka  
  III miejsce - Pani Romana Wróblewska 
  z miejscowości Bramki.

  Laureaci konkursu  oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez  KRUS.
  Na koniec spotkania Panowie ratownicy z OSP Górna Wieś przeprowadzali profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy przdmedycznej. Uczestnicy spotkania pokazem byli zachwyceni.
  Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Gospodarzom spotkania czyli Panu sołtysowi wsi Górna Wieś i OSP Górna Wieś   serdecznie  dziękujemy za udostępnienie lokalu oraz stworzenie bardzo miłej przyjaznej atmosfery.

  Gratulujemy tegorocznym Laureatom wspaniałej wiedzy, zaś wszystkie chętne osoby, które na co dzień wykorzystują swoją wiedzę rolniczą w praktyce, gorąco zachęcamy do brania udziału we wszystkich konkursach organizowanych we współpracy z PT KRUS.

   

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

  Wręczenie nagród w konkursie „Pracuj Bezpiecznie”

   

   

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.