GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - 10.12.2019

   

  Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska zaplanowane w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się o godz. 16:00.

   

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Irena Waśniewska

   

   

  W dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

   

  Porządek posiedzenia:

  1. Działalność Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – dostępność lekarzy POZ i specjalistów (lekarz rodzinny dostępny on-line) zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 31.10.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2120).
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnienia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
  4. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2020.
  5. Plan pracy Komisji zdrowia na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.

   

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Irena Waśniewska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.