GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 09.12.2019

   

  W dniu 09 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

   

  orządek posiedzenia:
        1.   Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2020.
        2.   Sprawy różne.

   

                                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                                            /-/ Jarosław Uraszewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.