GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zapraszamy na Koncert Charytatywny dla Mai Kapłon - 14.12.2019

    Zapraszamy na koncert organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 im. MM Kolbego oraz Zespół Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza. Cały dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek przeznaczony będzie na operację dla Mai Kapłon.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.