GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

"Świat igłą i pędzlem" - Centrum Kultury zaprasza na wystawę 10.04.2016

    Plakat o wystawie "Świat igłą i pędzlem"

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.