GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu: 16-22 września, "Chodź z nami!"

  Informujemy, iż nasza Gmina po raz 11 przystąpiła do kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) organizowanej co roku w dniach 16-22 września.

  Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, mająca na celu promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców. W 2019 roku hasło kampanii –  „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” – kładzie nacisk na aktywne środki transportu indywidualnego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść naszemu zdrowiu i środowisku. Slogan „Chodź z nami!” zachęca do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, zwłaszcza podczas codziennych podróży, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców oraz promuje zrównoważony rozwój transportu w miastach i gminach, a także zmianę zachowań mieszkańców.

  Burmistrz Błonia zwrócił się do błońskich szkół i przedszkoli z prośbą o wzięcie udziału w dniach 16-22 września b.r. w w/w kampanii.

  Propozycje w powyższym temacie to: przeprowadzenie pogadanek o różnorodnych korzyściach zrównoważonego transportu, zrobienie gazetek szkolnych, prac plastycznych, wywiadów itp. działań.

  W ramach corocznej kampanii w dniu 22 września organizowany jest Dzień Bez Samochodu. W związku z tym zachęcamy wszystkich do rezygnacji w tym dniu z samochodów na rzecz chociażby pieszych wycieczek, rowerów, bądź korzystania ze zbiorowych środków transportu dostępnych w naszej gminie.

  Więcej informacji i materiałów do pobrania na stronie www.mobilityweek.eu oraz na stronie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury.

  Do pobrania:

  Broszura informacyjna (plik pdf 9,9 MB)

  Koorynator lokalny,
  Agnieszka Osówniak

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.