GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bramki i Dębówka

    W związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bramki i części wsi Dębówka  w dniu 17 czerwca 2019 o godz. 18:00 w budynku filii Centrum Kultury w Bramkach odbędzie się spotkanie projektanta planu z mieszkańcami w celu omówienia koncepcji urbanistycznej wyżej wymienionych projektów planów, oraz zebrania ewentualnych wniosków mieszkańców po zapoznaniu się z koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu.

     

    Pełna treść zawiadomienia

    Projekt MPZP Dębówka - rysunek

    Projekt MPZP Bramki - rysunek

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.