GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Błonie

    Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego SPN-III.7570.1.21.64.2014.JF z dn. 26 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Błonie, obrębie 4.0004.04 ozn. jako działka ew. nr 5 ogłoszenie (50,51KB).pdf

     

    Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego SPN-III.7570.1.21.91.2014.JF z dn. 26 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Błonie, obrębie 4.0002.02 stanowiącą projektowaną działkę ew. nr 40/1 (z podziału dz. ew. nr 40) ogłoszenie (50,01KB).pdf

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.