Zadania wydziału

z zakresu oświaty :

 1. kreowanie lokalnej polityki oświatowej,
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i utrzymaniem publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie,
 3. opracowywanie propozycji do budżetu miasta związanych z realizacją zadań oświatowych,
 4. opracowywanie projektów sieci szkolnej zapewniającej dostępność usług edukacyjnych dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Błonie objętych obowiązkiem szkolnym,
 5. analiza i przygotowanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego,
 7. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek prowadzonych przez Gminę,
 8. współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych oraz propagowania ciekawych inicjatyw edukacyjno- wychowawczych,
  wykonywanie zadań związanych z dokonaniem oceny pracy dyrektorów,
 9. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 10. przyjmowanie i przygotowanie do realizacji wniosków o założenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 11. prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej oraz ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
 12. opracowywanie projektów regulaminów przyznawania  i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach oraz szkołach prowadzonych przez gminę,
 13. stwarzanie warunków doskonalenia zawodowego dyrektorom podległych placówek oświatowych oraz współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 14. współpraca z branżowymi związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym,
 15. współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie tworzenia kierunków nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym,
 16. prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
 17. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów oraz nagród Burmistrza dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina,
 18. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oświatową,
 19. organizacja dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych,
 20. organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
 21. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych;

z zakresu sportu:

 1. współpraca ze środowiskiem sportowym w zakresie kreowania lokalnej polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki,
 2. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Błonie,
 3. opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją przyznanych dotacji w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
 5. kontrolowanie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
 6. przeprowadzanie kontroli imprez sportowych dofinansowywanych przez Gminę,
 7. monitorowanie i nadzór nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
 8. opracowywanie planów i promowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży placówek oświatowych podległych Gminie,
 9. opracowywanie decyzji Burmistrza w sprawie zezwoleń na organizację imprez masowych,
  organizowanie okolicznościowych spotkań sportowców i działaczy sportowych z władzami gminy,
  organizacja imprez sportowych finansowanych przez Gminę, zgodnie z kalendarzem zawodów szkolnych,
 10. nadzór nad organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji stacjonarnych i wyjazdowych

z zakresu kultury:

 1. opracowywanie propozycji do budżetu gminy z zakresu kultury,
 2. przygotowywanie propozycji wieloletnich programów i jednorocznych priorytetów upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy,
 3. współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury z zainteresowanymi jednostkami,
 4. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień,
 5. prowadzenie spraw związanych z nadaniem statutu instytucjom kultury,
 6. realizacja oraz nadzór nad przestrzeganiem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na terenie Gminy Błonie,
 7. prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury,
 8. wyrażanie opinii co do likwidacji placówek kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji placówki, udzielanie stosownej pomocy placówkom, których dalsza działalność jest celowa,
 9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem działalności placówek kultury,
 10. współdziałanie z ruchem społeczno-kulturalnym,
 11. prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów placówek kultury prowadzonych przez samorząd gminy,
 12. prowadzenie spraw z zakresu komisji konkursowej na dyrektora placówki kultury prowadzonej przez samorząd gminy,
 13. przygotowanie, realizacja przedsięwzięć zleconych przez Burmistrza w zakresie kultury i sztuki,
 14. wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz przeprowadzanie kontroli akcji zbiórkowych.
   
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!