Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy:

w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. przygotowywanie materiałów dla Rady Miejskiej dot.: zasadności przystąpienia do opracowywania planów, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych, celem podjęcia uchwał,
 2. przygotowywanie ogłoszeń do prasy i przez obwieszczenia o podjętych uchwałach, zawiadamianie właściwych instytucji i organów o podjętych uchwałach,
 3. sporządzanie wykazów opinii do projektów planu,
 4. przyjmowanie wniosków do planów i współpraca z autorami planu przy ich rozpatrywaniu,
 5. sporządzanie wykazów wniosków do planów,
 6. przygotowywanie (kompletowanie) dokumentów i uzgadnianie projektu planu z instytucjami i właściwymi organami,
 7. przygotowywanie ogłoszeń i obwieszczeń o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,
 8. przyjmowanie uwag do wyłożonego projektu oraz współpraca przy ich rozpatrywaniu z autorami planu,
 9. sporządzanie wykazów uzgodnień projektu planu,
 10. przygotowywanie dokumentacji planistycznej jako załączników do podjętych uchwał przez Radę Miejską o uchwaleniu planów,
 11. opiniowanie i uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
 12. prowadzenie rejestru uchwał uchwalających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 1. zakres czynności bardzo zbliżony jak w punkcie 1,
 2. opiniowanie projektów studium uwarunkowań gmin sąsiednich;

w zakresie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy:

 1. prowadzenie rejestru wpływających wniosków:
  • - o warunkach zabudowy,
  • - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. opracowywanie analiz:
  • - warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
  • - stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się lokalizację inwestycji;  
 3. uzgadnianie projektów decyzji z odpowiednimi instytucjami,
 4. wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 5. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 6. prowadzenie rejestru decyzji,
 7. przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na innego wnioskodawcę,
 8. wydawanie postanowień w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dot. ustalenia warunków zabudowy,
 9. opiniowanie lokalizacji inwestycji, dla których nie wymaga się decyzji o ustaleniu lokalizacji tj. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu, i które nie wymagają pozwolenia na budowę

a ponadto:

 • wydawanie zaświadczeń o braku planów miejscowych na terenie miasta i gminy,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów na terenie miasta i gminy,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych - współpraca z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla Wydziału Zamówień Publicznych i uczestnictwo w przetargach na zadania związane z planowaniem przestrzennym,
 • współpraca z Wydziałem Finansowym - przygotowywanie danych do planu budżetu na odpowiednie lata,
 • udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej dot.: planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych.
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!