Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

 1. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedstawienie go najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
 • Radzie Miejskiej,
 • Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
 1. przekazywanie podległym jednostkom informacji (w formie pisemnej) niezbędnych do opracowania ich planów finansowych,
 2. przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych dotyczących:
 • stawek podatków i opłat lokalnych,
 • stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowych;
 1. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń (wraz z uzasadnieniem) dotyczących zmian w budżecie, dla których wprowadzenia właściwymi są:
 • Rada Miejska,
 • Burmistrz;
 1. wymiar, ewidencja, rozliczanie, księgowanie, windykacja podatków:
 • od nieruchomości,
 • rolnego;
 1. określanie, ewidencja, księgowanie i windykacja opłat i podatków:
 • opłaty targowej,
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • opłat z tytułu najmu, dzierżawy,
 • podatku od środków transportu;
 1. w sytuacji, gdy windykacja okazuje się nieskuteczna - przygotowywanie dokumentacji dla czynności egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy,
 2. rejestracja podań i wniosków składanych przez interesantów w sprawach dotyczących:
 • odwołania od wymiaru zobowiązania podatkowego,
 • umorzenia zobowiązania podatkowego,
 • rozłożenia płatności podatków na raty,
 • wydania zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników lub o stanie zaległości itp.;
 1. sporządzanie decyzji umorzeniowych, prolongacyjnych, dot. podatków,
 2. wystawianie zaświadczeń zgodnie ze składanymi wnioskami,
 3. kompletowanie dokumentacji podatkowej podatnika w celu przesłania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sytuacji, gdy ten odwoła się od decyzji Burmistrza,
 4. prowadzenie obsługi kasowej interesantów zewnętrznych i własnych pracowników,
 5. prowadzenie ewidencji druków i formularzy ścisłego zarachowania,
 6. prowadzenie pełnej obsługi płacowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Błonie oraz przedszkoli (6 placówek) zatrudnionych na podstawie:
 • wyboru,
 • powołania,
 • mianowania,
 • umowy o pracę;
 1. sporządzanie i przekazywanie w terminach miesięcznych dokumentacji dot. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń itp.,
 2. sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji, proponowanie składu komisji inwentaryzacyjnej,
 4. rejestracja i obsługa umów zleceń i umów o dzieło,
 5. prowadzenie bankowej realizacji budżetu (przelewy, czeki),
 6. prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT (wystawianie faktur, sporządzanie deklaracji),
 7. prowadzenie kontroli wstępnej sprawozdań składanych przez jednostki podległe,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla pełnej rejestracji zdarzeń związanych z:
 • realizacją budżetu gminy jako organu podatkowego,
 • realizacją budżetu Urzędu Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej,
 • realizacją budżetu przedszkoli jako jednostki budżetowej;
 1. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym (uprzednio potwierdzonych przez wydziały merytoryczne),
 2. dekretowanie dokumentów w zakresie:
 • klasyfikacji budżetowej,
 • symboli kont zgodnie z zatwierdzonym zakładowym planem kont;
 1. bieżąca analiza kont rozrachunkowych z kontrahentami,
 2. uzgadnianie sald kont rozrachunkowych,
 3. sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych:
 • z realizacji budżetu,
 • z realizacji inwestycji i ruchu środków trwałych,
 • z prywatyzacji;
 1. sporządzanie bilansów jednostkowych i zbiorczych,
 2. informowanie burmistrza o realizacji budżetu (na bieżąco),
 3. przygotowywanie materiałów informujących Radę Miejską o realizacji założeń budżetowych:
 • za I półrocze roku w terminie do 31 sierpnia,
 • za rok budżetowy w terminie do 20 marca;
 1. współdziałanie ze wszystkimi wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, a także z urzędem skarbowym, ZUS-em, bankiem i in.
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!