Zadania wydziału

1 . Do głównych zadań USC należy między innymi:

1) prowadzenie spraw związanych z bieżącą rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) sporządzenie aktu stanu cywilnego, jeżeli urodzenie, małżeństwo, zgon nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego lub jeżeli w państwie zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
3) transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
4) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego,
5) wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego, oraz wielojęzycznych formularzy standardowych,
6) przyjmowanie oświadczeń,
7) wydawanie decyzji,
8) sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
9) rejestracja prawomocnych orzeczeń sądów,
10) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
11) prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego,
12) migracja aktów stanu cywilnego z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego,
13) prowadzenie spraw związanych z Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego,
14) współpraca z organami ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędami stanu cywilnego oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego,

Opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 (Dz. U. 225 poz. 1635).

2. w zakresie ewidencji ludności:

1) przyjmowanie zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku meldunkowego przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemców polegającego na:
a) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszeniu wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP;
2) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności;
3) aktualizowanie danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Gminy Błonie; 4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu;
5) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;
6) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;
7) nadawanie i zmiana numeru PESEL, przywracanie statusu UKR;
8) sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe oraz wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony;
9) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ewidencji ludności; 10) prowadzenie archiwum ewidencji ludności.
11) przekazywanie, aktualizowanie lub usuwanie danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

3. w zakresie dowodów osobistych:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, weryfikacja kompletności dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL prowadzonych w systemach informatycznych;
2) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
3) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
4) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
5) nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
6) aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych;
7) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu dowodów osobistych;
8) prowadzenie archiwum dokumentacji dowodów osobistych;
9) przekazywanie, aktualizowanie lub usuwanie danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

4. w zakresie wyborów i rejestru wyborców:

1) prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców;
2) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych przez Prezydenta RP i do referendum lokalnego, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz sporządzanie pełnomocnictw do głosowania w wyborach;
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!