Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Inwestycyjno–Technicznego należy wszechstronne przygotowanie inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę, w tym:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją gminnych inwestycji, remontów i modernizacji obiektów:
- liniowych /sieci/,
- kubaturowych,
a w szczególności:
a) opracowanie projektów planów inwestycyjnych gminy wg założeń przedstawionych przez Burmistrza w tym:
- określenie potrzeb,
- szacowanie,
- dokonywanie pomiarów w terenie,
- zgłaszanie zadania inwestycyjnego do budżetu;
b) opiniowanie i określenie warunków umów zawieranych z wyłonionym przez Wydział Zamówień Publicznych wykonawcą,
c) przygotowanie określonej w odpowiednich przepisach dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, nadzorowanie wykonania prac projektowych w tym:
- ustalanie założeń projektowych,
- uzgadnianie projektów koncepcyjnych, przygotowanie wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- sprawdzenie projektu technicznego oraz kosztorysów;
d) sporządzanie wniosków o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, kompletowanie dokumentacji do zatwierdzenia,
e) inicjowanie, rejestracja i organizacja zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem mieszkańców:
- wnioski,
- oświadczenia,
- umowy,
- rozliczenia;
f) inicjowanie, przygotowanie inwestycji wspólnych oraz ustalanie partycypacji w kosztach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z innymi podmiotami:
- realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych porozumień;
g) podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji prowadzonej inwestycji,
h) nadzorowanie wykonania prac budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie prowadzonych inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
- rejestracja dziennika budowy,
- wprowadzenie wykonawcy w teren,
- bieżąca kontrola budowy,
- współpraca z projektantem,
- odbiór techniczny i rozliczenie zakończonych inwestycji,
- przekazanie zakończonych inwestycji na podstawie odpowiednich dokumentów wydziałowi finansowemu w celu wniesienia ich na majątek gminy,
- przekazanie zakończonych inwestycji do eksploatacji,
- kontrola w okresie gwarancji, egzekwowanie usuwania usterek, odbiór pogwarancyjny,

2) gromadzenie i opracowanie materiałów do sporządzania i monitorowania Strategii Rozwoju, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, zlecanie niezbędnych prac studyjnych i prognostycznych, planów, projektów i programów,

3) przygotowanie dokumentacji przetargowej /specyfikacja techniczna/, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe, przedmiary dla zadań z zakresu gospodarki komunalnej, inwestycji, remontów lub modernizacji obiektów realizowanych przez WIT,

4) uczestniczenie w komisjach przetargowych,

5) opracowywanie projektu założeń oraz projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

6) wykonanie zadań z zakresu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Błonie obejmujących w szczególności:
a) tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy w drodze budowy budynków mieszkalnych,
b) utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy /remonty i modernizacja/ rola inwestora,
c) zapewnienie lokali zamiennych lub socjalnych w przypadkach przewidzianych w ustawie,
d) opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
e) współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową przy opiniowaniu wniosków i opracowywaniu listy przydziału lokali,
f) wskazywanie najemców uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkań komunalnych,
g) współpraca z przedstawicielami najemców w sprawach zarządu lokalami w zakresie ustalonym przez Radę,
h) opiniowanie i opracowywanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych według zasad określonych w ustawie,
i) przeznaczanie lokali o obniżonej wartości użytkowej na lokale socjalne,
j) opracowywanie kryteriów wyboru osób z którymi najem lokali socjalnych powinien być zawarty w pierwszej kolejności

7) współpraca z zarządem wspólnot mieszkaniowych,

8) uczestnictwo w zebraniach ogółu właścicieli lokali w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych,

9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, a w szczególności:
a) planowanie w budżecie Gminy wielkości środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców, właścicieli i członków spółdzielni mieszkaniowych,
b) przyjmowanie wniosków i ich ocena, kwalifikowanie i wyliczanie dofinansowania według wymogów ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
c) wydawanie decyzji o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego,
d) przekazywanie decyzji do realizacji wypłat przez Wydział Finansowy dla poszczególnych zarządców,
e) prowadzenie rozliczeń według wymogów ustawy,
f) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wywiadów środowiskowych

10) wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału WIT.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!