GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie


W dniu 14.09.2018 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie”.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Błonie poprzez utworzenie 44 nowych miejsc w istniejącej PP nr 3 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 210 dzieci z PP nr 2-6 w tym 25 SPE oraz 22 nauczycieli w okresie 01.08.2018-31.10.2019 r.

 

Planowanym efektem projektu jest zorganizowanie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3. W ramach projektu dzieci niepełnosprawne będą mogły wziąć udział w nowych, nieprowadzonych do tej pory, zajęciach specjalistycznych takich jak: trening słuchowy oparty na metodzie Johansena, zajęciach sensomotorycznych, ergoterapii i arteterapii (25 dzieci).
We wszystkich przedszkolach prowadzone będą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: „Sprytny maluch”, „Mały ekolog”, „W pracowni malarza”, „Kodowanie na dywanie”.

Nauczyciele przedszkoli uczestniczyć będą w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach i szkoleniach z zakresu nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Przedszkola wzbogacą się o pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 dodatkowo zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do prowadzenie terapii z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Całkowita wartość projektu: 1 227 932,50 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 982 346,00 zł

 

Zapytanie cenowe na realizację zamówienia pn. „Wzrost kompetencji kadry przedszkola” w ramach projektu pn.: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie” (kursy i warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych)

Wyniki zapytania ofertowego
 

Zapytanie ofertowe z dnia 9 kwietnia 2019r. na realizację zamówienia pn. „Wzrost kompetencji kadry przedszkola” w ramach projektu pn.: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie” - warsztaty z logorytmiki

Zapytanie ofertowe z dnia 17 czerwca 2019r. na realizację zamówienia pn. „Wzrost kompetencji kadry przedszkola” w ramach projektu pn.: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie” - warsztaty z logorytmiki - powtórne zapytanie

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.