GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą


logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

W dniu 24.10.2017 r. Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.:” „Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą”.

Celem realizacji projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Błonie. Planowanym efektem realizacji projektu jest powstanie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej oraz wzrost łącznej powierzchni terenów zieleni objętych projektem.

Wartość projektu: 3 865 960,96 zł.

Dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich): 1 956 227,85 zł.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dostępny w poniższym linku:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Zapytanie ofertowe z dnia 8.02.2018 na wykonanie tablic informacyjnych. (plik pdf, 637 kB)

Zapytanie ofertowe z dnia 6.03.2018 na wykonanie 2 szt tablic informacyjnych i 2 szt tablic pamiątkowych wraz z montażem. (plik pdf, 650 kB)

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.