GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie Hodowców Kur Ozdobnych "GALLUS" Błonie


Adres: 
05-870 Błonie,
Nowa Górna 6
adres e-mail: monika.lukasiewicz@op.pl
tel.: 504 993 521 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Zrzeszanie hodowców i miłośników drobiu ozdobnego. 
2. Podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli. 
3. Współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą. 
4. Organizacja szkoleń i wystaw z udziałem kur ozdobnych 

Władze/Zarząd: 
Prezes: Robert Wójcik 
Z-ca Prezesa: Monika Łukasiewicz 
Sekretarz: Agnieszka Baran 
Skarbnik: Wojciech Morek 
Członek Zarządu: Leon Tarasewicz

Data aktualizacji: styczeń 2009r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.