GMINA BŁONIE O gminie

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O gminieCharakterystyka gminy

Błonie - nazwa pochodząca prawdopodobnie od dużej przestrzeni, równiny pokrytej trawą - łąki. Najstarsze zapisy sięgają przełomu X-XI w., kiedy to zaczątkiem miasta był gród leżący na Równinie Łowicko-Błońskiej, należący do kasztelanii rokickiej - Błonie jest o kilkaset lat starsze od Warszawy. Centrum zachowało XIV-wieczny układ ulic. Pod względem architektonicznym na rynku i przy przylegających ulicach dominują kamieniczki z końca XIX i początku XX wieku.

Niewielka ponad 20-tysięczna gmina, centrum położone ok. 28 kilometrów na zachód od granic Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 (Moskwa - Berlin) z drogą nr 579 łączącą trasę katowicką z trasą gdańską, do niedawna typowo rolnicza - w ostatnich latach zaczęła zmieniać profil. Na dawnych terenach rolnych lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy. Tylko 2 kilometry dzielą granice gminy od planowanej autostrady A2. Dodatkowo przez tereny gminne przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa wschód - zachód, a przy stacji PKP w Błoniu znajduje się bocznica kolejowa przystosowana do rozładunku materiałów budowlanych, kontenerów itp.

Dynamicznie rozwija się handel oraz sektor usługowy, istnieją duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Wspaniała lokalizacja stanowi o atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

Plany rozwoju to przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, tworzenie nowych zakładów pracy, rozwój budownictwa mieszkaniowego i bazy wypoczynkowej.

Powierzchnia: miasto 912 ha, gmina 7672 ha

Liczba ludności: 20 653 - stan na: 31.12.2015 r.

Na terenie gminy znajdują się:

 • oddziały większości banków
 • placówki ochrony zdrowia: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego oraz placówki niepubliczne
 • placówki oświatowe: 5 przedszkoli publicznych, przedszkola oraz żłobki niepubliczne, 2 szkoły podstawowe samodzielne, 2 gimnazja samodzielne, Zespół Szkół w Bieniewicach (szkoła podstawowa i gimnazjum), I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1
 • służby interwencyjne: Komisariat Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 4 Oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej.

W mieście znajduje się akwen zarybiany przez PZW. Dogodne warunki do rozwoju sportu stwarzają kluby: KS "Błonianka", LKS "Olymp", UKS "Beta", UKS Bushi, Wielkim atutem jest położony niedaleko Kampinoski Park Narodowy - miejsce wypoczynku mieszkańców Błonia, jak i Warszawy.

Oferta inwestycyjna

Atuty przemawiające za inwestowaniem w Błoniu:

 • dobra dostępność terenu związana z istniejącymi i projektowanymi powiązaniami komunikacyjnymi o znaczeniu krajowym i regionalnym
 • bardzo dobre położenie przy głównych trasach drogowo-transportowych, tj. przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 (Moskwa-Berlin) z drogą nr 579 łączącą trasę katowicką z trasą gdańską z pominięciem Warszawy, w odległości dwóch kilometrów od granic gminy - autostrada A2
 • przez teren gminy przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa "wschód-zachód"
 • gmina położona jest obok Warszawy - blisko potencjalnych rynków zbytu i inwestorów
 • gmina jest w 95% zwodociągowana
 • miasto Błonie jest skanalizowane
 • zmodernizowano oczyszczalnię ścieków
 • zapewniamy dostawę energii elektrycznej i gazu
 • telefonizacja - krótki czas oczekiwania na założenie telefonu
 • w Błoniu swoją siedzibę ma: Powiatowe Biuro Pracy, które ułatwi przyszłym inwestorom zatrudnienie pracowników
 • oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Lesznowska 20a, co daje gwarancję szybkiej pomocy (głównie obszar wokół trasy Warszawa - Poznań)
 • nasz Urząd zapewni inwestorom profesjonalną obsługę i przyspieszy rozwiązanie wszelkich problemów formalno-prawnych aby uruchomić planowaną inwestycję.

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.