GMINA BŁONIE Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Nabór do szkół ponadgimnazjalnychPrzepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zostały określone w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156);

- ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - przepisy przejściowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 7);

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).

Do kompetencji Kuratora Oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnie z § 14 ust. 3  ww. rozporządzenia należy ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA - ZMIANY  (Zarządzenie Nr 18 Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Załącznik do Zarządzenia Nr 18-Harmonogram rekrutacji)

UWAGA - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - zarządzenie zmieniające

UWAGA - ZMIANY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (Zarządzenie Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Załącznik do Zarządzenia Nr 44 - Harmonogram rekrutacji).

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.