GMINA BŁONIE Nabór do szkół podstawowych

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Nabór do szkół podstawowychPrzepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu  i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),

Do kompetencji organu prowadzącego w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznej szkoły podstawowej, zgodnie z § 14 ust. 2 i 5  ww. rozporządzenia należy ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.