GMINA BŁONIE Formy płatności za odpady komunalne

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Formy płatności za odpady komunalneNaliczoną opłatę za śmieci będzie można wpłacać w:

  • kasie Zakładu Usług Komunalnych - ul. Poniatowskiego 12 B
  • kasie Urzędu Miejskiego - ul. Nowakowskiego 10
  • przelewem na specjalnie wydzielone konto Gminy: 

67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

w tytule przelewu podając koniecznie adres nieruchomości, której wpłata dotyczy i nazwisko osoby, która składała deklarację dotyczącą tejże nieruchomości

***

listopad 2017

UWAGA !!!

W związku z pytaniami dotyczącymi wzrostu cen za odbiór śmieci, uprzejmie informujemy, że:

  • rząd podniósł opłaty za składowanie śmieci na wysypiskach z obecnych 120 zł/t, do 140 zł/t w 2018 r., 170 zł/t w 2019 r. i 270 zł/t w 2020 roku !!!
  • stale podnoszone są wymagania dotyczące ochrony środowiska, przetwarzania odpadów komunalnych, gospodarowania tymi odpadami i recyklingu, co spowodowało, że znaczna część firm oraz składowisk zajmujących się odbiorem odpadów została zamknięta,
  • zakończyła się poprzednia umowa na odbiór śmieci z gminy Błonie,
  • gmina ogłosiła trzy przetargi, do których przystąpiły tylko dwie te same firmy: MZO Pruszków i BYŚ z Warszawy. Ceny, jakie zaproponowały spowodowały, że gmina musi podwyższyć cenę za wywóz odpadów komunalnych – z wyliczenia wnika, że cena za wywóz śmieci segregowanych powinna wynosić 16,29 zł/osobę, a śmieci niesegregowanych 28,00 zł/osobę,
  • znaczący wpływ na cenę ma wzrost ilości śmieci odbieranych od mieszkańców, który w przeciągu 3 lat wzrósł o 25%,
  • dzięki temu, że ZUK odbiera śmieci z domów i dostarcza je do punktu przeładunkowego, podwyżka jest niższa,
  • po analizie, stawka została ustalona na poziomi 14,50 zł miesięcznie od mieszkańca za śmieci segregowane i 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca za śmieci niesegregowane.

Szanowni Państwo, robiliśmy wszystko, aby opłata za odbiór śmieci, którą my wszyscy będziemy ponosić była jak najniższa. Jednak nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska spowodowały znaczne zwiększenie kosztów składowania i przetwarzania odpadów, a także pozostanie na rynku „śmieciowym” niewielu dużych firm. To wszystko niestety ma odzwierciedlenie we wzroście cen za odbiór odpadów.

Urząd Miejski w Błoniu

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.