GMINA BŁONIE Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w gminie Błonie zlokalizowany jest przy ul. Towarowej 5 (przy oczyszczalni)
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 16:00 do 18:00
sobota (na okres letni) od 16:00 do 18:00 

Punkt zbiórki elektrośmieci: ulica Nowakowskiego (budynek starej kotłowni) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 18:00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do przekazania - w celu unieszkodliwienia - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Przypominamy że punkt otwarty jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 16-18. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z insp. ds. ochrony środowiska nr tel. 022 725 30 04 w. 160 

Jednocześnie przypominamy, iż każdy posiadacz sprzętu elektrycznego i elektronicznego w domu: 

  • nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 
  • ma prawo (od 1 lipca 2006 r.) do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. 
  • zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt.

Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł.

WRGNiOŚ

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.