GMINA BŁONIE Budżet obywatelski

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Budżet obywatelskiCo to jest budżet obywatelski?

W przyszłym roku ponownie będą realizowane inwestycje, o których wyborze zdecydują sami mieszkańcy. Błonie jest pierwszą gminą w naszym powiecie, która wdrożyła projekt Budżetu Obywatelskiego inaczej nazywanego partycypacyjnym. Chodzi o to, by sami mieszkańcy zaproponowali, co chcą, aby było zrobione, a potem sami wybiorą w konsultacjach społecznych, co będzie realizowane. 

Do przyszłorocznego budżetu Burmistrz Błonia zaproponował kwotę 1.200.000 złotych do wydania na projekty wybrane przez mieszkańców. Rada Miejska zatwierdziła propozycję, podejmując stosowną uchwałę i w nadchodzących konsultacjach będą Państwo decydować o wydaniu tych pieniędzy.

Jak zgłosić swoje propozycje ?? 

Gmina została podzielona na "Obszary" obejmujące w mieście osiedla, a na terenie wiejskim - wsie i osiedla. Pieniądze zostały podzielone następująco - 600 tys. do rozdysponowania w mieście i 600 tys. do rozdysponowania na terenie wiejskim, tak aby każdy z Obszarów miał zagwarantowaną pulę pieniędzy. Będzie to 50.000 zł plus pozostałe środki rozdzielone między obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 

Wnioski na formularzach będziemy składać od 18 czerwca do 31 lipca, osobiście lub listownie w Urzędzie Miejskim, Rynek 6, pok. 1, lub mailem na adres bo@blonie.pl

Następnie wnioski mieszkańców zostaną sprawdzone, zgodnie z procedurą znajdującą się  w uchwale Rady Miejskiej nr XLVIII/387/18 z dnia 16.04.2018 r. 

Zgodnie z kalendarzem, konsultacje społeczne w sprawie wybrania przez mieszkańców zadań do realizacji, odbędą się we wrześniu tego roku (głosowanie od 10 do 14 września).  30 września zostanie ogłoszona lista wybranych projektów a następnie - wpisanie ich do budżetu gminy. Wszystkie muszą być zrealizowane do końca 2019 roku.

Raz jeszcze zapraszam mieszkańców do zapoznania się z zasadami i trybem przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz składania swoich propozycji do budżetu.

Przemysław Kubicki
Sekretarz Gminy Błonie

ZOBACZ

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.