GMINA BŁONIE Nabór do przedszkoli gminnych

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Nabór do przedszkoli gminnychW związku z § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015. (Dz. U. z 2015r. poz. 1942):

Informujemy, że terminy naboru do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Błonie zostały określone w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym - Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Błonia z dnia 29 stycznia 2016r. - którego treść publikujemy poniżej.

Informujemy także, że Uchwałą Nr XV/141/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 stycznia 2016r. zostały określone kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym. Treść publikujemy poniżej.

Poniżej w plikach do pobrania znajdują się również:
- Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej dla rodziców dzieci już uczęszczających do placówek przedszkolnych
- Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
- Potwierdzenie woli wyboru
- Wzór oświadczenia

Zachęcamy też do zapoznania się z artykułem dot. Zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w gminie Błonie.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.