GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Technik Serwisu

Obowiązki:

Bieżąca obsługa obiektu, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych (instalacje: elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, sanitarne, chłodnicze, ciepłownicze, systemy ppoż., teleinformatyczne.);

Rozwiązywanie problemów technicznych;

Usuwanie usterek i konserwacje podległych urządzeń i systemów;

Wykonywanie drobnych prac montażowych elektroenergetycznych i hydraulicznych;

Realizacja planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem i potrzebami;

Wykonywanie drobnych prac naprawczych i remontowych.

Wymagania:

Wykształcenie średnie techniczne;

Znajomość zasad serwisowania urządzeń;

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Uprawnienia zawodowe z zakresu SEP E1do 1 kV (mile widziane uprawnienia D oraz uprawnienia SEP E2).

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę;

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy;

Pracę w ambitnym, zgranym zespole nastawionym na współpracę.

Prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@re-ts.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 885230886

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Rets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Rets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rets Sp.  o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21A (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.