GMINA BŁONIE Program Rodzina 500plus

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Program Rodzina 500plusOd pierwszego kwienia rusza składanie wniosków w programie „Rodzina 500 plus”. Za realizację programu na terenie gminy Błonie odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej.

Druki wniosków są wydawane w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu przy ul. Wyszyńskiego 13. Można też je wydrukować samodzielnie ze strony Błonia - poniżej tego artykułu.

Wypełnione wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście w OPS, bądź w formie elektronicznej przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosków w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. włącznie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r. Na stronie Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (www.swiadczenia-rodzinne.blonie.pl) oraz na stronie Błonia zamieszczane są wszelkie niezbędne informacje oraz druki wniosków.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicowi, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 800 zł netto na osobę, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 1.200 zł netto.

Nadmienić należy, iż pierwszym dzieckiem w rozumieniu ustawy jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje. Wnioski o świadczenia należy składać corocznie, pierwszy okres zasiłkowy został wydłużony do 30 września 2017r.

Osoby ubiegające się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko drukują tylko Wniosek (plik wniosek_500.pdf)

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko drukują:
- Wniosek (plik wniosek_500.pdf)
- Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (plik Zal2_doch_nieopodatkowany.pdf)
- Oświadczenie członka rodziny - tyle egzemplarzy ilu pełnoletnich członków rodziny (plik oswiad_cz_rodziny.pdf)
- oraz Oświadczenie o ryczałcie lub/i Oświadczenie o gospodarstwie rolnym jeżeli posiadają działalność gospodarczą na ryczałt lub kartę lub/i gospodarstwo rolne. (pliki zal3_ryczalt.pdf lub/i zal4_gosp_rolne.pdf)

Program Rodzina 500+ realizowany jest w gminie Błonie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.