GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konkurs "Pracuj bezpiecznie" rozstrzygnięty

  We wtorek 4 kwietnia Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Błoniu wspólnie z Urzędem Miejskim Błonie, OSP Górna Wieś oraz Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Błoniu w remizie strażackiej OSP Górna Wieś zorganizowała kolejną edycję konkursu wiedzy z zakresu BHP pt.: „Pracuj Bezpiecznie”.

  Konkurs jest adresowany do rolników oraz ich rodzin. Jego celem jest upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

  Najlepsze wyniki uzyskali:
  I miejsce - Pani Józefa Poboży z miejscowości Żukówka
  II miejsce -Pani Anna Etmanowicz  z miejscowości Bramki
  III miejsce –Pani Małgoorzata Niedzińska  z miejscowości Stary Łuszczewek

  Laureaci konkursu oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS oraz Burmistrza Błonia.

  Na koniec spotkania przedstawiciel z przedsiębiorstwa TUR s.c z Błonia przeprowadził profesjonalny pokaz pracy pilarką spalinową. Uczestnicy spotkania byli pokazem zachwyceni.

  Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Zarządowi OSP Górna Wieś serdecznie dziękujemy za udostępnienie lokalu oraz stworzenie bardzo miłej przyjaznej atmosfery. Gratulujemy tegorocznym Laureatom wspaniałej wiedzy, zaś wszystkie chętne osoby, które na co dzień wykorzystują swoją wiedzę rolniczą w praktyce, gorąco zachęcamy do brania udziału we wszystkich konkursach organizowanych we współpracy z PT KRUS.

  PT KRUS Błonie

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.